Algemene voorwaarden

Bestellingen
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met WooCommerce gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder uw toestemming. We slaan nooit betaalgegevens op (zoals creditcardgegevens en bankgegevens) en delen ook geen klantgegevens met derden. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Voor bestellingen wordt er een bestellingsbevestiging verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie als student in deze pianostudio. Dit e-mailadres wordt nooit met derden gedeeld en wordt uitsluitend gebruikt voor directe communicatie tussen de student en de pianostudio.

Geldigheidsduur aankopen
Aankopen van pianolessen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf de datum van aankoop. Bij bestellingen van meerdere lessen moeten deze zijn opgebruikt binnen het jaar dat volgt na de aankoopdatum. Na dit jaar vervallen deze lessen en zijn deze niet meer geldig.

Herroepingsrecht
Als klant van deze website heeft u het recht om uw aankoop te herroepen binnen 14 dagen na de datum van aankoop. Als er binnen deze 14 dagen al lessen plaatsvonden die deel uitmaakten van een bestelling, worden enkel de resterende lessen gerestitueerd. Lessen die reeds hebben plaatsgevonden, kunnen nooit terugbetaald worden. De aankoop wordt terugbetaald onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat de klant gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop.

Accountgegevens
Indien je de inlogpagina van Nauwelaerts Pianostudio bezoekt, wordt er een tijdelijke cookie opgeslagen om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Als je een reset van je wachtwoord aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset email.

Livechat
Bij het gebruik van de livechat, wordt je IP-adres tijdelijk opgeslagen om een aangename gebruikservaring aan te bieden. Deze gegevens worden gewist na het beëindigen van de livechat. Bij verdere vragen, kan je de studio contacteren.

Updates en wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft en wijzigingen met zich mee brengt voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nauwelaerts Pianostudio.

Nauwelaerts Pianostudio
Ondernemingsnr.: 073 443 1837